0

Kama jinsi ilivyokuwa kwa Masharti ambayo yameshaelezwa hapo kabla juu ya kujitakasa na mengineyo; namna ya kumuita Jini Mwenye Nguvu za Ajabu Kwa kutumia Njia Kuu ya KABALA ni kama ifuatavyo:-

Kwanza kabisa unatakiwa uwe na nia thabiti na ya kweli, uwe Msafi pamoja na mambo mengine kwani usipokuwa hivyo utakapomuita badala ya wewe kuwa na nguvu kubwa za kumdhibiti huyo Jini, yeye ndie ataweza kukudhibiti kwa kuwa hukufuata maelekezo ya kujitakasa kwanza.

Iwapo utaelewa hayo; basi yaliyobaki ni rahisi sana:-

Unatakiwa umpate Kuku Mweusi ambae hajawahi kamwe kupandwa na Jogoo. Na unapomkamata uhakikishe ya kuwa hapigi kelele (halii kwa sauti kubwa); hivyo ni bora zaidi kama utaweza kumkamata akiwa kwenye usingizi, huku ukimkamata shingo yake ila usitumie nguvu za ziada sana katika kumzuia asipige kelele.

Baada ya hapo unatakiwa uende moja kwa moja hadi njia kuu na utembee hadi hapo utakapoikuta NJIA PANDA. Ukifika hapo subiri na mara itakapofika Usiku wa manane (Saa Sita Kamili usiku), itapofika saa hiyo unatakiwa Uchore Duara kwa kutumia Fimbo ya Mti wa Mvinje.

Baada ya Kuchora Duara hilo, unatakiwa uingie katikati ya Duara hilo ulilolichora, na Unatakiwa Umgawanye Kuku huyo katika Vipande viwili vinavyolingana na wakati ukifanya hivyo unatakiwa uwe unasema maneno haya mara TATU (3) :..

“ELOIM, ESSAIM, FRUGATIVI ET APPELLAVI”.

Baada ya kusema hayo, Geukia Upande wa Mashariki, Piga magoti alafu sema Sala yako alafu malizia kwa kulitaja Jina lake; ambalo ni …“ROFOCALE”.

Wakati huo Jini atakutokea;

· Akiwa amevalia Koti refu lililodariziwa, lenye Rangi nyekundu,
· Fulana ya ndani ya Rangi ya Njano,
· Suruali yenye rangi ya Kijani isiyokolea.
· Kichwa chake kitakuwa kinafanana na kile cha Mbwa,
· Lakini Masikio yake yatakuwa yanafana na yale ya Punda,
· Kichwani atakuwa na Mapembe mawili,
· Atakuwa na Miguu na Kwato zinazofanana na za Ndama.

Atakuambia umuamrishe unalolihitaji akufanyie, ambapo na wewe unatakiwa useme yale yote ambayo unayataka kwa kadri itakavyokupendeza wewe mwenyewe.

Na kwa sababu ukiwa ndani ya hilo Duara ulilolichora, HAWEZI kukudhuru na hatakuwa na njia nyingine ya kufanya ila kufanya chochote kile utakachomuagiza, basi ujue ya kuwa utafanikiwa kupata mambo mengi yote utakayoyaagiza na utafanikiwa kuwa Tajiri PAPO HAPO, na utapata mafanikio na furaha kubwa Maishani mwako

Kwa mengi zaidi PIGA +254740637248


PHYSICAL LOCATION - MAJENGO, VIHIGA COUNTY

WORKING HOURS - MONDAY - FRIDAY 9AM - 6PM
Loading...

Post a Comment

 
Top